Skyltar

Vi kan ta fram skyltar i alla dess former och material. Önskar du en plåtskylt, plastskylt, akrylskylt, mäklarskylt, ljuslåda eller profilskyltar med belysning. Hör med oss så kommer vi med förslag!

Vi kan ta fram skyltar i alla dess former och material. Önskar du en plåtskylt, plastskylt, akrylskylt, mäklarskylt, ljuslåda eller profilskyltar med belysning. Hör med oss så kommer vi med förslag!

Arbetsprocessen

01.

Offert

Ett projekt börjar alltid med att vi har ett första samtal kring vad som önskas. Offert ges i de flesta fall innan projektet drar igång.

02.

Planering

Projektet planeras och det är viktigt att man tar hänsyn till önskad leveransdag eller monteringsdag. Loggor och bilder kontrolleras så att de är i rätt format och håller i kvalitet.

03.

Grafisk design

Skiss tas fram och kund får godkänna korrektur innan produktionsstart. En till tre vändor brukar vara lagom.

04.

Produktion

Filer förbereds för tryck eller att skäras. Allt produceras inför planerad leverans eller monteringsdag.

05.

Montering

Dekoren monteras enligt skiss men viss anpassnings sker alltid utifrån tex bilens linjer och detaljer allt för att få bästa resultat.